By continuing to use the TracPal website you agree to the terms and conditions of the use of cookies meant for improving your user experience. Read more

Manual Traction

Metodologi

Main content section

tracpal = Manuell traktionsterapi

Traktion är en behandlingsmetod där man på ett mycket skonsamt sätt separerar ledytorna för att ge smärtlindring och avspänning.

Traktion är en gammal och beprövad metod som har använts för behandling sedan urminnes tider. Manuell traktion är en behandlingsteknik som har acceptans på kliniker och används av fysioterapeuter, läkare, osteopater och kiropraktorer för att lindra smärta och andra symtom. Under en traktionsbehandling drar en terapeut ut leden, vilket gör så att ledkapseln separeras en aning för att minska det intraartikulära trycket och ge större utrymme i den önskade leden.

Knä- och höftlederna innehåller ledvätska (synovialvätska) som fungerar som smörjmedel mellan de rörliga ytorna i leden. Om den omgivande mjuka vävnaden är för spänd eller om rörelsemekanismen är undermålig kan ledytorna komprimeras och förorsaka ett antal problem. Ett av dem är att synovialvätskan trycks ut från ledkapseln och ledens brosk skadas eftersom det finns för litet utrymme. Uttunning av synovialvätskan och förslitning av brosket leder till symptom på artros. Eftersom traktion separerar den utsatta leden, resulterar det i omedelbar smärtlindring och att den näringsrika synovialvätskan flödar tillbaka till ledkapseln, vilket förstärker både brosket och leden.

TracPal hjälper till att utföra manuell traktionsbehandling av höftleden (Long Axis Hip Traction) och knäleden (Tibio Femoral Traction). Manuell traktionsbehandling är en viktig del i en kombination av behandlingar för höft- och knäledsproblem.

 

TRAKTIONSBEHANDLING AV HÖFTLEDEN MED EN FYSIOTERAPEUT jämfört med tracpal

Patienten placeras i ryggläge med lätt böjd höft och utsträckt knä. Fysioterapeuten greppar I patientens fotleder antingen med ett bälte eller med händerna. Separationen av höften åstadkoms genom att terapeuten lutar sig bakåt, vilket skapar ett litet mellanrum i höftleden.

Denna teknik kan användas för att minska muskelspasm och smärta, den är också användbar för att öka rörelseförmågan i leden.

Egenbehandling med TracPal imiterar manuell traktionsterapi av höftleden: (Användarinstruktioner under MENY/GUIDER)

TracPal imitates hip traction therapy

 

TRAKTIONSBEHANDLING AV KNÄLEDEN MED EN FYSIOTERAPEUT jämfört med tracpal

Patienten sitter med benet hängande från en bänk. Terapeutens händer placeras ordentligt runt patientens ankel. Avledningskraften uppstår genom att dra ned benet längs linjen för skenbenet. Denna teknik är särskilt effektiv för smärtkontroll.

Andra positioner kan också användas för att öka ledens rörelseförmåga.

Egenbehandling med TracPal imiterar manuell traktionsterapi av knäleden: (Användarinstruktioner under MENY/GUIDER)

TracPal imitates knee traction therapy